Magazín

Umění výtvarné i sportovní: dvě strany téže mince
Témata

Umění výtvarné i sportovní: dvě strany téže mince

Starověké Řecko považujeme za éru velkých filozofů, z jejichž tradice v naší části světa vycházíme. V tomto období byl například objeven a popsán pojem „volný čas“ jako prostor pro lepší pochopení sebe sama, který položil základy antické společnosti a její kultury. Obyvatelé antického Řecka se ve volném čase věnovali například hudbě či jiným uměním, včetně těch tělesných, tedy sportu.

Kateřina Kudláčová 27.11.2022